e-posta hüküm ve koşulları

RESTAURANTACADEMY.NET TARAFINDAN ELEKTRONİK POSTA İLETİMLERİNDE KULLANILACAK HÜKÜM VE KOŞULLAR
Elektronik postalar ve beraberinde iletilen tüm bilgi, onay ve her türlü formattaki dosyalar size RESTAURANTACADEMY.NET tarafından aşağıdaki hüküm ve koşullara göre iletilmektedir.
Bu e-postada yer alan bilgiler gizlidir ve kişiye özel olabilir ve sadece gönderildiği kişi ya da kuruma ya da bu bilgileri kullanmaya ya da almaya yetkili diğer kişilere özeldir.
Eğer siz doğru kişi değilseniz, bu e-postayı açıklamak, kopyalamak, dağıtmak ya da içeriğine istinaden işlem yapmak tümüyle yasaktır ve kanuna aykırı olabilir. Bu nedenle bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, bu durumu derhal gönderene haber veriniz ve e-postayı siliniz.
Bu e-postanın tarafınıza yanlışlıkla iletilmiş olması yüzünden e-postanın gizli ve kişiye özel niteliği kaybolmaz ya da bu niteliğinden vazgeçilmez.
RESTAURANTACADEMY.NET, bu e-postada yer alan bilgilerin ya da e-postanın kendisinin usulüne göre ve/veya tam iletiminden ya da e-postanın alınmasında yaşanan herhangi bir gecikmeden sorumlu değildir.
RESTAURANTACADEMY.NET, bu e-postanın içeriği ile ilgili olarak hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
RESTAURANTACADEMY.NET bu e-postanın virüs içermediğini garanti ya da temin etmez.