Misafirlerin Restaurant Seçimini Etkileyen Faktörler

Selçuk Kuttaş
Selçuk Kuttaş

POTANSİYEL MİSAFİRİN RESTAURANT SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER & RESTAURANT KONSEPTİ İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Birçok ürün ve servislerin tersine, yemek veya eğlence tecrübesi başarısını sadece fiziki ürünlerden ( Örneğin yiyecek & içecek ) almaz. Başarıyı getiren faktörler sırasıyla ; toplam atmosfer, yiyecek ve içecek kompozisyonu, çevre, servis elemanlarının kalitesi ve imaj’dır. Bu faktörler birleitiğinde ‘’ yaşayan işletme ‘’ ortaya çıkar.

Birçok 4 ve 5 yıldızlı otelde, geleneksel mükemmellik günün doğru bir şekilde planlanması ile başlar.  Ancak tırnakları kirli bir servis elemanı çalıştığı otelin imajını anında bitirebilir.

Misafirin kararını etkileyen faktörler ;

 • Misafir ile ilk temas ; Misafir restaurantı kullanmasını etkileyan faktörler arasında ; yapılan reklam, tavsiye, veya işletmenin önünden geçerken restaurantın göze hoş gözükmesi gelmektedir. Bu sebepten dış görünüşün birkaç hedefi vardır ve bu da dizayn’ın bir parçasıdır.
 • İşletme misafiri hoş karşılamalıdır.
 • İçeride ne olduğu dışarıdan görünmelidir.
 • Dışarıdan operasyonun imkanları belirgin olmalıdır
 • Mönü’nün fiyatı görünür olmalıdır
 • Pazardaki sektör düşünülerek restaurant dizayn edilmelidir.
 • Restaurant’ın yarattığı hava ; Bir işletmenin yarattığı hava, otelci için temel dizayn konseptinin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Yenilik ; İşletmede yenilik ruhu ve havası tüm konsept ile içe içe olmalıdır. Trendler yakından takip edilmeli, restaurantın havasını olumlu etkileyecek faktörler zaman geçirilmeden uygulanmalıdır.
 • Kaçış ; Bazı işletmeler misafirlerini günün bunaltıcı havasınsan kaçırır. Bunu da modern veya fantastik bir hava yaratarak başarır. Bu sayede dışarıdaki stresli hava inanılmaz bir atmosfer yaratılarak elimine edilir. Bazı restaurant, bar ve gece kulüpleri bu hususta çok başarılıdır. Örneğin Papermoon Restaurant
 • Formality ; Hedef kitle eğer iş adamları ise, daha formal servis şekli kullanılarak gerekli ambians yaratılabilir. Örneğin maşa servisi. Hedef kitle eğer genç jenerasyon ise, bu durumda daha relaks ve informal ambians yaratılarak tabak servisi uygulanabilir.
 • Gözlem ; Misafirler restauranta girer bazı şeyleri gözlemlerler ve kaldıkları süre ne kadar uzarsa bu gözlemlenen şeyler daha kalıcı olmaya başlar. Tüm konsept düşünülmelidir ; eğer eşyalar veya dizayn birbirleri ile uyuşmuyorsa misafirler bu durumu hemen gözlemler.
 • Harcanan paranın karşılığı ; Menü kalemlerinin satış fiyatları belirlenirken pazarın durumu mutlaka göz önüne alınmalıdır.Burada devamlılık ve yemeğin göze hoş gözükmesi önem taşımaktadır. Kötü bir yemek yiyen bir misafir aynı parayı çok daha iyi bir yemek için ödediğini hatırlar.
 • Bütçe ; Dizayn hakkında yapılan ön açıklama gerçekleştirilip, iç mimar işe başlamadan önce gerçekleşecek bütün maliyetler dikkatli bir şekilde gözden geçilip hesaplanmalıdır. Bunlar restaurantın kirası, ekipmanlar, dekorasyon malzemeleri ve operasyonun başlamasıdır.
 • Masa ve sandalyeler ; Restaurantın konseptine uygun ve fonksiyonel olmalıdır. Aynı zamanda kullanılan malzemeler ile bunları renkleri de doğru ambians açısından önemlidir.
 • Üniformalar ; Çoğu zaman unutulup son anda sipariş verilirler. Üniformanın restaurantın önemli bir konsepti olduğu asla unutulmamalıdır. Renk ve fonksiyonellik burada da kendini öne çıkarmaktadır.
 • Aydınlatma ; Doğru aydınlatma resatuarant konseptinin ayrılmaz bir parçası olup, hem dışarıdan geçen misafirlerin ilgisini çekmeli hem de yaratılan konsepte uygun olmalıdır.  

Yukarıda özet olarak belirtilen tüm faktörler göz önünde alınarak gerekli fizibilite çalışması yapılmalı ve belirlenen hedef kitle paralelinde uygulamaya geçildiği taktirde misafirin dikkati işletmeye daha çok çekilecek, aynı zamanda misafir memnuniyetinde de gözle görülür bir artış yaşanacaktır.

Selçuk Kuttaş FIH

One thought on “Misafirlerin Restaurant Seçimini Etkileyen Faktörler

Comments are closed.