Rakı Kategorileri

Klasik Rakı
Suma ve tarımsal kökenli etil alkolün (hacmen en fazla %35) karıştırılması ve bakır imbiklerde anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Üretimde elde edilen baş ve son mamuller takip eden imbik damıtıklarına eklenebilir.
Harman Rakı
Mevcutta üretilmiş olan dökme rakıların bir veya daha fazlasının, belirlenen miktar ve oranda “harman”lanması işlemi ile oluşan rakıdır.
Yaş Üzüm Rakısı
Yalnızca yaş üzüm sumasının bakır imbiklerde anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Ürün etiketinde “Yaş Üzüm Rakısı” ibaresine yer verebilmek için %100 yaş üzüm ile üretilmiş olması lazımdır, diğer bir deyişle o ürünün içine kuru üzüm suması veya tarımsal kökenli etil alkol eklenemez.
3 Distile Rakı
Yalnızca sumanın bakır imbiklerde, her defasında anason tohumu eklenerek 3 kere damıtılması ile elde edilir.
Organik Rakı
Yalnızca organik sumanın bakır imbiklerde organik anason tohumu eklenerek ikinci kere damıtılması ile elde edilir. Üretiminde kullanılan üzümlerin, anasonun ve üretim sürecinin tamamıyla organik olduğu, hiçbir kimyasal maddenin girmediği bir sertifikasyon süreci izlenmelidir.
Göbek Rakısı
Yalnızca sumanın, anason tohumları ile bakır imbiklerde damıtılması aşamasında baş ve son mahsül imbik yüklemesinde kullanılmaz, 5 bölümlü damıtmanın yalnızca 3. bölümü olan ve göbek olarak tabir edilen kısmı alınarak üretilir. Diğer bir deyişle rakı üretiminde damıtım bir süreçtir yani belirli bir zaman boyunca devam eden bir işlemdir. Göbek rakı ise yalnızca bu sürecin ortasındaki zaman diliminde elde edilen mahsulün kullanılarak üretilmesidir.
Meşe Fıçılarda Dinlendirilmiş Rakı
Genel rakı üretim süreçleri aynen takip edildikten sonra dağıtımdan çıkan rakının bir kısmının meşe fıçılarda dinlendirildiği çeşittir. Son ürün meşeden dolayı kendine özgü bir renk, koku ve tat kazanır.
Yıllandırılmış Rakı
Genel rakı üretim süreçleri aynen takip edildikten sonra dağıtımdan çıkan rakının, şişe üzerinde beyan edilen yıl süresince, yalnızca meşe fıçılarda yıllandırıldığı çeşittir. Meşenin gözenekli yapısı sayesinde oksijenle teması sağlanmış, meşeden dolayı renk, koku ve tat olarak meşe notaları kazanmış rakıdır.
Şeker İlavesiz Rakı
Genel rakı üretim süreçleri aynen takip edildikten sonra, içim derecesine indirme aşamasında beyaz rafine şeker ilavesi olmadan üretilen rakı, şeker ilavesiz olarak adlandırılmaktadır.